Jak to u nás funguje?

  Objednání - objednat se lze osobně v pracovní době, vždy mějte, prosím, připraveno doporučení/žádost o vyšetření.

  Při telefonickém objednání, mějte u sebe doklad - doporučení na základně kterého jste k nám odesíláni. Provádíme různá vyšetření - ultrazvuky, holtery, ergometrie - je nutné vědět na co se máte objednat - zabráníte tím omylům.

  EKG vyšetření provádíme okamžitě - není třeba se dopředu objednávat.

  Recepty na trvale užívané léky vydáváme pouze na základně předložení kartičky pojišťovny ( nebo jiného dokladu) a písemného požadavku( jméno léku, jeho síla, počet balení) nebo vystříhaných krabiček od léků a to pouze v dopoledních hodinách. Po předložení požadavku lékař recepty nachystá do druhého dne. Recepty nevydáváme okamžitě. Pouze vy vyjímečných případech ( pacient není místní apod. vystavíme recepty ještě ten den, ovšem v souvislosti s aktuálním provozem je potřeba počítat s prodlevou až 30 minut.)
Není nutno kuli žádosti o vystavení receptu telefonovat.
Zároveň není možné diktovat sestře do telefonu seznam léků, které mají být předepsány, počet balení a podobně. Je nutné předložení průkazu totožnosti / kartičky zdravotní pojišťovny, seznamu léků nebo vystříhaných krabiček od léků, které užíváte.

  Odběry před plánovanou kontrolou absolvujte nejpozději 14 dní před termínem vyšetření. Vzorky nejsou zpracovávány v Litovli. Zajistíte si tím, že výsledek bude k dispozici při Vaší návštěvě. Ohledně výběru vhodné laboratoře budete informováni sestrou při předávání žádanky k odběru. Ne se všemi laboratořemi jsme spojeni internetem, proto spoléhat se pouze na zaslání tištěných výsledků poštou, je zrádné. Pokud výsledky nedojdou, prakticky nemáme možnost je získat a odběr byl proveden zbytečně!

  Pokud přicházíte neplánovaně ( akutní stavy, propuštění z nemocnice apod.), vždy před cestou k nám zavolejte. Zabráníte tím zbytečnému čekání.

  V případě akutního infekčního onemocnění (chřipka, zažívací potíže apod.) svou pravidelnou kontrolu v naší ordinaci telefonicky zrušte-přeobjednejte. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním klientům v čekárně a ordinaci, kteří přicházejí z důvodů předoperačních vyšetření a před plánovanými výkony.

Děkujeme.