Klinické studie

  Naše pracoviště je jedním z center projektu Medped:
www.athero.cz/projekt-medped/pro-pacienty/kontakty/

  Jde o mezinárodní projekt vyhledávající nemocné se závažnou poruchou metabolismu cholesterolu, zabýváme se vyšetřením rodinných příslušníků, správnou léčbou apod. V rámci této dobrovolné činnosti má naše centrum možnost zařadit vhodné kandidáty do mezinárodních klinických studií a podobných projektů.

  Velkou výhodou účasti v těchto klinických hodnoceních je možnost získat nejnovější léky, které se do naší republiky dostanou pouze touto cestou. Většinou se jedná o léky, které nelze zatím předepsat na recept nebo je jejich předpis omezen pouze na vyjímečné diagnosy a to pouze pro pacienty léčené ve vybraných nemocnicích.

  Další výhodou je opakovné laboratorní ( většinou velmi podrobné) vyšetření v některé vybrané centrální laboratoři (Švýcarsko, Německo...).

  Náklady spojené s dopravou a lačnění před odběrem, bývá zadavatelem projektu každému účastníkovi finančně kompenzováno.

  Tyto projekty nejsou určeny pouze našim pacientům, ale široké veřejnosti. O aktuálních možnostech se lze informovat na webových stránkách projektu MedPed nebo přímo u nás v ambulanci.