Vyšetření

   Srdečně – cévní onemocnění (infarkty srdeční, mozkové mrtvice …) zaujímají každoročně nejčastější příčinu úmrtnosti v naší republice. Na druhém místě jsou onkologická onemocnění. Tato onemocnění mohou člověka nejen usmrtit, ale i dlouhodobě invalidizovat.

  V obou případech platí, že rozpoznání časného stádia onemocnění má jedinečný dopad na budoucí prognózu. A pouze v počínajícím stádiu je možno zvrátit nepříznivý vliv na zdravotní stav do budoucnosti.

Popis jednotlivých druhů vyšetření

   Klidové EKG

  Umožňuje zhodnocení klidového elektrokardiogramu jako základní internistické a kardiologické vyšetření, jeho součástí je popis křivky, který přikládáme k originálu záznamu. Vyšetření trvá asi 5 minut. Není třeba se předem objednávat.

  Důvody k vyšetření:
  preventivně v rámci prohlídky ( min. 1x za 2 roky),sportovci, veškerá předoperační vyšetření, léčený vysoký tlak krve, těhotenství, bolesti na hrudi, bušení srdce, potíže s dechem, kuřáci,léčené nemoci srdečně cévní soustavy…


   EKG holter - Holterovské monitorování EKG křivky - 24 hodin

  Důvody k vyšetření:
  pokud trpíte některým z výše uvedených problémů a krátký záznam EKG příčinu neodhalí, pak je indikováno dlouhodobé EKG vyšetření.

  Další skupinou indikací jsou pády bez jasné příčiny, krátkodobé stavy bezvědomí, točení hlavy apod.

  Ambulantní neinvazivní (nebolestivé) monitorování srdeční akce. V den vyšetření je pacient napojen na elektrody, které jsou nalepeny na hrudník a trup a snímají EKG signál, který se nahrává do přístroje. Doba záznamu je běžně 24 hodin. Cílem je zjistit rozsah tepové frekvence při fyzické zátěži a v klidu, možné arytmie, zachytit vynechávání či přeskakování srdce, rovněž lze posoudit i známky nedokrvení srdečního svalu. Pokud se v průběhu monitorace objeví jakékoliv potíže, pacient je s aktuálním časem zaznamená do záznamníku, který obdrží zároveň s přístrojem v den napojení holtera. S přístrojem pacient i spí. Nesmí jej namočit ani upustit na zem. Přístroj je diskrétní a malý, lze jej schovat pod oblečení a normálně s ním pracovat. Provozování běžné fyzické aktivity je vítané, není třeba klidový režim. Druhý den pacient (nebo rodinný příslušník) přístroj přinese, záznam je stažen do počítače a lékařem podrobně vyhodnocen. Společně s přístrojem, prosím, odevzdejte i vyplněný záznamník.

  Test trvá 24 hodin

  Příprava - Není nutná.  Tlakový holter - Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku

  Důvody k vyšetření:
  nově léčená hypertenze k ověření efektu terapie, rozdíly mezi hodnotami tlaku doma a v ordinaci lékaře, bolesti hlavy bez jasné neurologické příčiny, hučení v uších, hůře kompenzovatelná hypertenze apod.

  Ambulantní přesné měření krevního tlaku v pravidelných intervalech. Systém spouští měření sám dle nastavení většinou v půlhodinových intervalech. V den vyšetření je pacientovi nasazena manžeta k měření krevního tlaku na paži. Přístroj je diskrétní, malý a tichý, lze jej schovat pod volné oblečení a normálně s ním pracovat. Nesmí se namočit ani upustit na zem. Zároveň s přístrojem dostanete i záznamový list, kam se zapisuje vykonávaná fyzická aktivita a užívání léků. Záznam pomáhá lékaři při vyhodnocení. S přístrojem pacient i spí. Ve chvíli, kdy začne přístroj měřit (začne se nafukovat manžeta), je vyšetřovaný upozorněn zvukovým signálem - je potřeba paži povolit a neohýbat, aby nedošlo ke zkreslení měření. V nočních hodinách přístroj zvukový signál nevydává, aby nerušil vyšetřovaného ze spaní. Druhý den je záznam o měření stažen do počítače a lékařem vyhodnocen. Vyšetřovaný může přístroj doručit do ordinace i po rodinném příslušníkovi, společně se záznamem fyzické aktivity.

  Test trvá 24 hodin

  Příprava - Není nutná.  Ergometrie - zátěžové EKG

  Vyšetření odpovědi srdečně cévního systému na fyzickou zátěž. Pacient šlape na bicyklovém ergometru a počítačem je postupně zvyšována zátěž. Vyšetření má dvě fáze - zátěžovou a klidovou. V průběhu obou se monitoruje EKG a tlak krve. Zároveň jsou posuzovány potíže vyšetřovaného - bolesti na hrudi, nedodatek dechu, trénovanost organismu apod. Cílem je odhalit ischemickou chorobu srdeční event. u pacientů s již známou diagnosou, objektivizovat pokročilost tohoto onemocnění.

  Test trvá od 15 do 35 minut.

  Příprava: 1-1,5 hodiny před vyšetření se vyhněte těžkému jídlu a nekuřte.

  Je vhodné přinést si s sebou pohodlnou sportovní obuv a odpovídající oděv.

  Před vyšetřením dbejte pokynů lékaře ohledně užívání zavedené medikace, pokud nejste upozorněni, žádné léky před vyšetřením nevysazujte.  Dopplerometrické vyšetření cév

  Důvody k vyšetření:

  Žilní systém - otoky nohou nejasného původu, pocity těžkých nohou, barevné změny na kůži, viditelné křečové žíly, podezření na úcpání žilního systému sraženinou krve…

  Tepenný systém - křeče v končetinách, bolesti při chůzi, zhoršení citlivosti, pocit brnění nebo chladu v končetinách,diabetici, nemocní po mozkových nebo srdečních příhodách.

  Oblast krkavic – točení hlavy, pády nejasného původu, hučení v uších, preventivně při postižení jiné části tepenného systému

   Vyšetření žilního nebo tepenného řečiště pomocí ultrazvuku. Jeho cílem je zhodnotit morfologii cévního systému - charakter cévní stěny, stupeň poškození aterosklerozou u tepen nebo možné překážky (tromby) v žilním řečišti a funkci chlopenního systému. Vyšetření se provádí vleže na lehátku.

  Příprava - Není nutná.  Echokardiografie - ultrazvukové vyšetření srdce

  Důvody k vyšetření:
  bolesti na hrudi, bušení srdce, potíže s dechem, léčené nemoci srdečně cévní soustavy apod.

  Jedná se o ultrazvukové vyšetření srdce, jehož cílem je zhodnocení funkce levé srdeční komory, morfologie chlopenního aparátu, průtoků chlopněmi, osrdečníku, svaloviny srdce, srdečních dutin a přepážek, hrudní aorty a aortálního oblouku. Vyšetření se provádí vleže na levém boku a trvá cca 20 minut.

  Příprava - Není nutná.